Финансијско поравнање: Прехрамбена продавница

* Израчуни користе просечне податке за свет

Ограничења и претпоставке:

Овај финансијски израчун открива одређене смернице за отварање „Продавнице код куће“ у изнајмљеним просторијама (најам од подружнице у износу од 300 рубаља по 1 м²).

При изради овог финансијског извештаја припремљени су следећи извештаји:

 • Биланс успеха;
 • Извештај о новчаном току;
 • Баланс
 • Финансијски резултати;
 • Цена коштања;
 • Израчунавају се интегрални показатељи.

Параметри израчуна

 • Финансијски прорачуни извршени су у лиценцираном програму Алт-Инвест 6.0., Лиценци број 61277.

 • Калкулације су вршене на месечном нивоу (представљено по годинама).

 • Сви финансијски и економски показатељи пројекта израчунавају се према методологији усвојеној у светској пракси у складу са методолошким препорукама за процену ефикасности инвестиционих пројеката бр. 477 од 18.08.2019. И декретом Владе Руске Федерације од 22. новембра 1997. бр. 1470.

 • Прорачун критеријума за реализацију инвестиција извршен је у складу са опште прихваћеном међународном методологијом за анализу новчаних токова.

 • Дисконтирање готовинског тока врши се у корацима од месец дана.

18.08.2019

Популар Постс